از آن‌جا که مدرسه یادگیرنده، مدرسه‌ای است فراخوان؛ فراخوانِ همه ساحت‌های رشدی و مهارتی، در مدرسه مجازی مویدو، برای پاسخ به این نیاز فعالیت‌هایی مانند فعالیت‌های زیر در نظر گرفته شده است:

روبیک(برای تقویت مهارت‌های استراتژی حل مسئله، تقویت عضلات ریز دست و هماهنگی با چشم و تقویت تمرکز و دقت و…)

رباتیک (برای افزایش قدرت ذهن، طراحی و ساخت و ساز و حل مسئله و …)

خوشنویسی (برای افزایش میزان درک زیباشناختی به عنوان یادگار پیشینیان از خط فارسی)


 همچنین رویکرد ارائه دروس تفکر، هنر و ورزش برگزاری جلسه‌ای غنی در افزایش خلاقیت، تفکر نقادانه ومهارت‌های پایه است.